TOẠ ĐÀM KHOA HỌC:

Mâu thuẫn trong tiếp cận tài nguyên rừng và tính chính trị của công lý

Cùng với Viện Nghiên cứu Văn hóa (ICS) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Trung tâm vì Sự Phát triển Bền vững Miền núi (CSDM), Diễn đàn Hiểu về Việt Nam (UVF) đồng tổ chức tọa đàm về một chủ đề thời sự: xung đột và tính chính trị của công lý. 

Lấy một nghiên cứu điển hình về xung đột trong tiếp cận và quản lý tài nguyên rừng ở một tỉnh Tây Nguyên, Tiến sĩ Hoàng Cầm và cộng sự đã sử dụng lý thuyết Công lý môi trường như một cách tiếp cận để phân tích tìnhhình và tìm ra nguyên nhân xung đột. Các phát hiện ban đầu cho thấy, ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, sự va đập giữa các chuẩn mực quốc tế, trong trường hợp này là REDD+, với luật pháp quốc gia và luật tục của cộng đồng tộc người tại chỗ là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến các mâu thuẫn. Sự khác nhau trong việc nhìn nhận cái tốt và cái xấu, chính trị bản dạng, lịch sử và mức độ tham gia vào quá trình ra quyết định cũng dẫn đến mâu thuẫn xã hội. Điều này không chỉ đúng trong tiếp cận và quản lý nguyên mà còn trong nhiều lĩnh vực khác mà cuộc Tọa đàm này muốn thảo luận, từ đó rút ra được các bài học tốt trong giải quyết các mâu thuẫn xã hội. 

Ban tổ chức trân trọng kính mời các quý vị tham dự buổi Tọa đàm vào lúc: 8h30 ngày 28 tháng 12 năm 2017 tại hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

Để chuẩn bị tốt về hậu cần, kính mong quý vị đại biểu khẳng định sự tham gia của mình với đại diện Ban tổ chức Đỗ Thu Vân theo địa chỉ dtvan@isee.org.vn trước 17h00 ngày 26 tháng 12 năm 2017.

 

Agenda chương trình có thể tìm thấy ở dưới đây.