PGS. TS. Phạm Quỳnh Phương

18954703_934093683413523_2752728890365097089_o.jpg

Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quỳnh Phương là chuyên gia trong lĩnh vực nhân học văn hoá. Chị nhận bằng tiến sĩ tại Australia và hiện nay là nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu Văn hoá (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam). Mối quan tâm của chị tập trung vào sự biến đổi văn hoá và tính chính trị của văn hoá trong xã hội đương đại (bao gồm các chủ đề về văn hoá thường ngày, tôn giáo dân gian, tộc người, giới, đa dạng tính dục và phong trào xã hội).

Chị đã công bố nhiều công trình trong nước và quốc tế. Một trong số đó là cuốn sách chuyên khảo, Hero and Deity: Tran Hung Dao and the Resurgence of Popular Religion in Vietnam được nhà xuất bản Mekong Press ấn hành năm 2009. Đồng thời, chị cũng tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu phát triển với các tổ chức phi chính phủ và có kinh nghiệm giảng dạy tại một số cơ sở đào tạo sau đại học trong nước và tại đại học Quốc gia Singapore (NUS) khi làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại đây.

 

TS. Nguyễn Thu Giang

ntgiang edit 2.jpg

Tiến sĩ Nguyễn Thu Giang là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu văn hoá-truyền thông Việt Nam. Chị hoàn thành luận án tiến sĩ tại đại học Queensland năm 2016 và là giảng viên Viện Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện chị đang làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Pennsylvania - Mỹ.

Các nghiên cứu của TS. Nguyễn Thu Giang tập trung vào lĩnh vực truyền thông thị giác và truyền thông mới trong mối quan hệ với văn hóa và quyền lực. Các chủ đề nghiên cứu chính của chị gồm chủ nghĩa dân tộc, giới, và chính trị cảm xúc. Bên cạnh nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế, chị vừa ra mắt cuốn sách chuyên khảo Television in Post-Reform Vietnam: Nation, Media, Market do nhà xuất bản Routledge ấn hành năm 2018.

Chi tiết về các bài viết của cô có thể truy cập tại: http://gianged.wordpress.com hoặc http://uq.academia.edu/GiangNguyen.

 

TS. Hoàng Cầm

anhcam1 edit 1.jpg

Tiến sĩ Hoàng Cầm nhận bằng Tiến sĩ về Nhân học văn hóa - xã hội từ Đại học Washington, Hoa Kỳ vào năm 2009. Hiện nay TS. Hoàng Cầm là Phó viện trưởng, nghiên cứu viên chính của Viện Nghiên cứu Văn hoá (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam). TS. Hoàng Cầm tham gia giảng dạy bậc sau đại học về lý thuyết nghiên cứu văn hoá và  có nhiều nghiên cứu và xuất bản trong và ngoài nước về định kiến về tộc người, đa dạng văn hóa, diễn ngôn, chính sách và sự biến đổi văn hóa, sinh kế; xung đột tài nguyên và các cơ chế, chính sách giải quyết xung đột.

TS. Hoàng Cầm có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng đề cương nghiên cứu để xin tài trợ quốc tế cũng như tham gia các dự án hợp tác nghiên cứu với một số trường đại học trong và ngoài nước.

*TS. Hoàng Cầm là giảng viên Khoá học phương pháp luận nghiên cứu nhân học và văn hoá - lần thứ nhất.