PGS. TS. Phạm Quỳnh Phương

18954703_934093683413523_2752728890365097089_o.jpg

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quỳnh Phương nhận bằng tiến sĩ ngành Nhân học Văn hoá Xã hội năm 2005 tại Đại học La Trobe (Úc) và hiện nay là nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu Văn hoá (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam).

Cô có kinh nghiệm giảng dạy tại nhiều cơ sở đào tạo trong nước và tại đại học Quốc gia Singapore (NUS) khi cô tham gia chương trình sau tiến sĩ tại đây. Mối quan tâm của cô tập trung vào sự biến đổi văn hoá và tính chính trị của văn hoá trong xã hội đương đại (bao gồm các chủ đề về văn hoá thường ngày, tôn giáo dân gian, tộc người, giới, đa dạng tính dục và phong trào xã hội).

 

TS. Nguyễn Thu Giang

ntgiang.jpg

Tiến sĩ Nguyễn Thu Giang là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu văn hoá-truyền thông Việt Nam. Cô hoàn thành luận án tiến sĩ tại đại học Queensland năm 2016 và hiện đang là giảng viên Khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các nghiên cứu của TS. Nguyễn Thu Giang tập trung vào lĩnh vực truyền thông thị giác và truyền thông mới trong mối quan hệ với văn hóa và quyền lực. Các chủ đều nghiên cứu chính của cô gồm chủ nghĩa quốc gia dân tộc, giới, và tính bấp bênh của đời sống. Cô có nhiều bài nghiên cứu đã công bố trên các ấn phẩm uy tín trong và ngoài nước.

Chi tiết về các bài viết của cô có thể truy cập tại: http://gianged.wordpress.com hoặc http://uq.academia.edu/GiangNguyen.

 

TS. Hoàng Cầm

anhcam1.jpg

Tiến sĩ Hoàng Cầm nhận bằng Tiến sĩ về Nhân học văn hóa - xã hội từ Đại học Washington, Hoa Kỳ vào năm 2009. Hiện nay TS. Hoàng Cầm là Phó viện trưởng, nghiên cứu viên chính của Viện Nghiên cứu Văn hoá (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam). TS. Hoàng Cầm tham gia giảng dạy bậc sau đại học về lý thuyết nghiên cứu văn hoá và  có nhiều nghiên cứu và xuất bản trong và ngoài nước về định kiến về tộc người, đa dạng văn hóa, diễn ngôn, chính sách và sự biến đổi văn hóa, sinh kế; xung đột tài nguyên và các cơ chế, chính sách giải quyết xung đột.

TS. Hoàng Cầm có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng đề cương nghiên cứu để xin tài trợ quốc tế cũng như tham gia các dự án hợp tác nghiên cứu với một số trường đại học trong và ngoài nước.

*TS. Hoàng Cầm là giảng viên Khoá học phương pháp luận nghiên cứu nhân học và văn hoá - lần thứ nhất.