Học phần 1: Các vấn đề cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

Nội dung này sẽ bàn luận một số vấn đề cơ bản như: phân biệt phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu? Thế nào là một nghiên cứu có chất lượng? Làm thế nào để xác định được vấn đề nghiên cứu và khung lý thuyết phù hợp cho một nghiên cứu? Những khung tham chiếu nào thường được sử dụng trong tiếp cận nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn?


Thời gian học: 24/06/2019

Học phần 2: Tiếp cận văn hóa trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

Nội dung này tập trung vào hai vấn đề chính: không gian lý thuyết của nghiên cứu văn hoá và các phương pháp nghiên cứu văn hoá cơ bản. Những khái niệm nền tảng của ngành nghiên cứu văn hoá, như “tái trình hiện”, “căn tính”, “diễn ngôn” v.v., sẽ được giới thiệu nhằm giúp học viên mường tượng ra những hướng tiếp cận cơ bản trong nghiên cứu văn hoá. Thông qua những ví dụ cụ thể, học viên cũng được chỉ dẫn về đặc tính liên ngành và linh hoạt của phương pháp nghiên cứu văn hoá.


Thời gian học: 26/06/2019

Học phần 3: Tiếp cận nhân học trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

Phần này sẽ cung cấp những cách nhìn mới với các chủ đề khoa học xã hội từ góc nhìn nhân học. Nội dung sẽ xoay quanh những khái niệm cốt lõi của nhân học như tính chỉnh thể, tính thích ứng và tương đối văn hoá, đồng thời trình bày các phương pháp nghiên cứu cơ bản của nhân học có thể ứng dụng trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.


Thời gian học: 25/06/2019

Học phần 4: Xây dựng tổng quan điểm luận: Kỹ năng đọc, hiểu, phê phán

Kỹ năng đọc có vai trò sống còn trong việc thiết kế và thực hiện một nghiên cứu tốt. Vì thế, chúng tôi thiết kế một nội dung dành cho việc đọc chuyên sâu. Trong học phần này, các học viên sẽ cùng bóc tách một số văn bản kinh điển trong ngành nhân học và nghiên cứu văn hoá để nhận ra cấu trúc, luận điểm, sự kết nối, và phong cách diễn đạt của mỗi văn bản. Thông qua việc trao đổi trực tiếp trên các văn bản cụ thể, học viên sẽ có cơ hội trình bày các khó khăn của bản thân khi đọc tài liệu, cũng như cùng nhau thảo luận để nhìn ra cách khắc phục. Mục tiêu của học phần này là giúp các học viên nhận ra tầm quan trọng của việc đọc như một dạng lao động trí óc tiêu biểu nhất cho nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. 


Học phần 4 và tổng kết khoá học: 27-28/06/2019

Giảng viên: PGS. TS. Phạm Quỳnh Phương

 

 

 

Giảng viên: TS. Nguyễn Thu Giang

 

 

 

 

Giảng viên: PGS. TS. Phạm Quỳnh Phương

 

 

 

 

Giảng viên: TS. Nguyễn Thu Giang, PGS. TS. Phạm Quỳnh Phương

 

 

 

 

Hạn nộp đơn đăng ký tham dự khoá học: 23h59 ngày 06/06/2019. Chúng tôi chỉ có một số lượng giới hạn cho khoá học này!