DIỄN ĐÀN HIỂU VỀ VIỆT NAM –

UNDERSTANDING VIETNAM FORUM (UVF)

 

Trong quá trình phát triển, Việt Nam ngày càng phải đối mặt với các vấn đề như ô nhiễm môi trường, bất bình đẳng xã hội, hay sự suy yếu của các thiết chế xã hội. Để có giải pháp đúng đắn đòi hỏi một sự hiểu biết sâu sắc, đa chiều và khách quan về các vấn đề này. Tuy nhiên, diễn ngôn về phát triển Việt Nam đang gắn liền với tăng trưởng kinh tế (GDP), các chỉ số phát triển được gắn với các con số thống kê hay xu thế tăng hoặc giảm. Cách nhìn thuần túy vị lợi này đã tạo ra nhiều vấn đề cho cá nhân con người hay các cộng đồng thiểu số, yếu thế. Về lâu dài chúng sẽ gây hại và ảnh hưởng đến sự phát triển chung cũng như hạnh phúc của từng cá nhân. Điều này một phần do các vấn đề môi trường, kinh tế và xã hội đang không được nghiên cứu và thấu hiểu từ góc độ nhân học, văn hóa.

“Diễn đàn Hiểu về Việt Nam – UVF” là một không gian nghiên cứu học thuật và trao đổi cởi mở về các vấn đề phát triển của Việt Nam.

UVF bao gồm:

  • Một chương trình đào tạo về phương pháp luận nghiên cứu khoa học xã hội từ góc nhìn nhân học và văn hóa;
  • Một quỹ tài trợ nhỏ nhằm hỗ trợ các nghiên cứu mới, độc đáo;
  • Một không gian để các nhà nghiên cứu chia sẻ phương pháp luận và kết quả nghiên cứu các vấn đề xã hội, nhân văn;
  • Một diễn đàn thường niên nhằm thảo luận các vấn đề xã hội, kinh tế, môi trường nổi cộm mà Việt Nam đang đối mặt.

Chúng tôi hy vọng sự tham gia thảo luận của các nhà khoa học xã hội sẽ giúp tìm ra giải pháp tốt nhất cho sự phát triển chung của Việt Nam cũng như quyền và sự bình đẳng của các nhóm thiểu số.